Kích thước cậu nhỏ trung bình của nhiều người Việt Nam

Kích thước cậu nhỏ trung bình của nhiều người Việt Nam

Trung bình, dương vật của nam giới thường dài khoảng 14 cm. Còn ở các nước châu Âu và châu Phi có kích thước “cậu nhỏ” lớn hơn nhiều so với những con ở châu Á và Đông Nam Á. Kích thước “cậu nhỏ” trung bình của người Việt Nam thường nằm trong khoảng 12 […]

Xem thêm